آخرین اخبار مدارس


04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

14 فروردیندبستان دخترانه سما

24 اسفنددبستان دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

18 اسفنددبستان دخترانه سما

16 اسفنددبستان دخترانه سما

11 اسفنددبستان دخترانه سما

08 اسفنددبستان دخترانه سما

04 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دایرة‌المعارف مشاوره تحصیلی

محمد رضا ذاکر عباسی

ارایه روش های مشاوره تحصیلی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ریاضیات (2) سال دوم دبیرستان

محمد تقی طاهری تنجانی

ریاضی دوم دبیرستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کتاب کار و تمرین شیمی 3

حسین معینی

شیمی سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانستنیهای عمومی دانش آموز

محمدرضا وفایی

عمومی - آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوبت ماهیگیری

محمد نوراللهی کنجانی

مثبت نگری

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فیزیک (3) رشته‌ی علوم تجربی- کتاب کار

میلاد خوشخو

فیزیک سوم تجربی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران؛

رضا فرهادیان

مسایل جوانان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

49 اصل موفقیت در درس خواندن

ابراهیم اصلانی

اصول درس خواندن مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید

رضا نعمتی مقدم- مهدی پسندیده

زبان انگلیسی کلیه پایه های متوسطه دوم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)